Vårt erbjudande

Vi vänder oss till psykiatriska kliniker, äldrepsykiatri, äldreboenden och hemtjänstorganisationer som önskar utveckla sitt arbetssätt. Vi kan visa  hur man kan skapa förutsättningar för dialogiska möten där man kan hitta nya vägar. Det kan gälla förstagångssamtal, planeringsmöten, uppföljningsmöten, krismöten och utvärderingsmöten. För att få till en gemensam plattform för utveckling av ett dialogiskt arbetssätt erbjuder vi:

  • Föreläsningar, seminarier som kan ge en introduktion till Öppna samtal
  • Utbildning som kan ge grunder för hela personalgruppen att använda Öppna samtal
  • Konsultationer i situationer där man kört fast
  • Handledning för fortsatt utveckling av Öppna samtal
  • Ledarstöd för utveckling av samarbetet mellan de äldre, deras anhöriga och personalen

Vi som erbjuder dessa tjänster har lång erfarenhet av arbete inom psykiatri och äldrevård. Vi har arbetat med ledning, psykoterapi, utbildning och handledning. De flesta av oss är numera pensionärer. Vi har emellertid inte lämnat en ambition att fortsatt bidra till utveckling av systemiskt tänkande och praktik.

Den här hemsidan använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att du fortsätter att använda sidan accepterar du cookies.   Läs mer