Initiativtagare

Yvonne Wallberg Andersson

Leg. sjuksköterska, Leg. psykoterapeut, Handledare i Omvårdnad, Handledare och lärare för psykoterapeuter
Jag arbetar som psykiatrisjuksköterska, psykoterapeut och handledare. Jag har mest jobbat i specialistpsykiatrin på vuxensidan med de flesta psykiatriska tillstånd. Jag är verksam inom primärvården som psykoterapeut. Jag jobbar nu också med barn och vuxna med neuropsykiatrisk problematik. Jag driver eget företag, Rönnliden psykoterapi o handledning AB, med inriktning på handledning och psykoterapi.

Göran Ögander

Leg. läkare, specialist i allmänpsykiatri
Har arbetat i offentlig- och privat psykiatri sedan mitten av 80-talet med olika inriktningar såsom psykos sjukdom, beroende sjukdom och affektiva sjukdomar men även med äldre patienter inom ramen äldrevård och sjukhemsvård. Sedan mitten av 90-talet har jag aktivt arbetat för att inkludera anhöriga och närstående i vården.

Inger Persson Blennow

Leg. läkare, specialist i allmänpsykiatri, Leg. psykoterapeut, Med. dr.
Jag har arbetat som läkare och psykoterapeut inom vuxenpsykiatrisk vård i Region Skåne men också på avtal och helt privat. Under den senare delen av tjänstgöringen var jag chef på en psykiatrisk klinik. Min forskning har framför att handlat om barn och föräldrar med psykossjukdom.

Lars Engkvist

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, handledarutbildning i psykoterapi
Har varit lärare i psykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet och utbildat flera generationer av blivande psykologer. Sedan början av 70-talet varit verksam som psykolog vid olika psykiatriska kliniker och sedan mitten av 80-talet haft egen praktik med inriktning på psykoterapi, handledning och konsultation. Har medverkat i flera professionella nätverk för utveckling av systemisk teori och metod.
E-post: lars.engkvist@eldrekraft.se

Birgitta Schill

Leg. sjukgymnast, Utryckande Konstterapeut
Jag har i mitt yrkesliv arbetat med rehabilitering av äldre och yngre patienter och sedan -87 inom psykiatrin i offentlig och privat regi. Bild, dans, musik har varit del av mina arbetsmetoder. I arbetet har patientens anhöriga varit inkluderade i behandlingprocessen.

Christina Bäckblom Fahlén

Socionom, Leg. hälso- och sjukvårdskurator, Leg. psykoterapeut, handledare i psykosocialt arbete. Har varit yrkesverksam i mer än 40 år inom psykiatri och socialtjänst och arbetat med individer, par, familjer och nätverk, även som chef under många år. En röd tråd har varit vikten av alla de berördas engagemang i samskapande. Sedan 2012 och ff också arbete i egen verksamhet med handledning och psykoterapi. I handledningen är reflekterande processer en del av metodiken.
E-post: christina.fahlen@eldrekraft.se

Den här hemsidan använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att du fortsätter att använda sidan accepterar du cookies.   Läs mer